Tag Archives: sunda

Sajarah SUNDA

Bhineka Tunggal Ika teh lambang nagara Republik Indonesia. Eta lambang hartosna “rupa-rupa tapi hiji “, ngandung hartos yen Indonesia diwangun ku rupa-rupa sukubangsa, kabudayaan, katut nusa, tapi sakumna sapuk ngahiji jadi bangsa Indonesia pikeun ngudag hiji cita-cita nasional nya eta masyarakat adil jeung ma’mur.

Baca lebih lanjut

Iklan
Gambar

Anaking

Wanci peuting
Geus puguh karasa jempling
Asa butuh réa pang éling

Jauh dina jero haté
Rasaning ting kocéak
Hamo ingét ka indung bapa
Anu jauh teu kasawang

Batin asa honcéwang
Inget kanu jadi budak
Inget keur mepende
Inget ku kamonésanna

Duh anaking…
Sing jagjag sing bagja

Duh Gusti,
Ampun anu kasuhun
Pang jaga pang jaringkeun
Anu jadi putra sim kuring

Dealifya